Paziņojums „Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu”

Lai izskaustu negodīgu un pat nelikumīgu komercpraksi, kad elektronisko sakaru komersanti ar uzstājīgiem telefona zvaniem samulsina patērētājus, steidzinot pieņemt lēmumu par jaunu pakalpojumu vai līguma slēgšanu ar citu kabeļtelevīzijas vai mobilo sakaru operatoru, trīs lielākie Latvijas mobilo sakaru operatori kopā ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociāciju un Latvijas Telekomunikāciju asociāciju 2016.gada 24.augustā parakstīja Labas prakses kodeksu Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu”.

 Labas prakses kodekss paredz, ka, lai veiktu telemārketinga zvanus citu operatoru klientiem, ir jāsaņem nepārprotama atļauja no fiziskas personas - numura lietotāja.

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija aicina savus biedrus, kā arī citus komersantus pievienoties šim kodeksam aizpildot apliecinājuma veidlapu, publicējot to savā mājaslapā un nosūtot to ieskenētā formā uz Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas e-pastu.