"Latvijas Elektronisko komunikāciju Asociācija” (LEKA) dibināta 2003.gada 9.jūnijā kā sabiedriska elektronisko komunikāciju nozares organizācija.

Biedrības biedri ir elektronisko sakaru komersanti un privātpersonas, kuras vēlas sniegt personīgo ieguldījumu nozarē.

Biedrības mērķi ir: elektronisko komunikāciju nozares attīstības veicināšana; biedrības biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar starptautiskajām organizācijām, Latvijas valsts un sabiedriskajām institūcijām, kā arī komercstruktūrām.

gs
gs_kabeli
gsskivji